Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

ProArte21

Zapsaný spolek ProArte21 vznikl v roce 2002 s cílem podporovat rozvoj kultury v regionu jak na profesionální, tak nadšenecké bázi. Jeho smyslem je proto sdružovat občany se zájmem o umění a popularizace výsledků umělecké činnosti v široké veřejnosti. Cennou devizou tohoto mladého spolku jsou přitom bohaté pořadatelské zkušenosti jeho členů získané při organizační spolupráci s dalšími organizacemi v neziskové sféře.

Cílem činnosti je proto především
- navazovat kontakty členů spolku s mladými umělci
- prezentovat tvorbu mladých umělců formou koncertů, výstav, publikací, diskuzí apod.
- získavat finanční a materiální prostředky k rozvoji činnosti mladých umělců, k prezentaci jejich tvorby a rozšiřování odborné edukace

Sídlo
Optiky 17
75002 Přerov

Vznik
Registrací u Ministerstva vnitra ČR 15. 11. 2002

Statutární zástupce
Přemysl Dvorský, Ph.D., předseda řídící rady

IČ: 26 60 70 34
DIČ: CZ 26 60 70 34
Bankovní spojení: 183 248 075 / 0300

Kontakt
premysl.dvorsky@proarte21.cz
www.proarte21.cz