Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Podpořili nás

V roce 2019 podpořili snahy spolku a především realizaci Adventních koncertů – Olomouc 2019 tyto společnosti a osoby:

Město Olomouc

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce Mgr. Miroslav ®bánek, MPA

Olomoucký kraj

Akce se pořádala za podpory Olomouckého kraje
a Statutárního města Olomouce


Mediální partner:


Adventní koncerty – Olomouc 2019 podpořili:

Partneři 2016