Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Podpora projektu Banglakids v roce 2013

V roce 2013 využila vesnická škola v obci Beldanga výtěžek z Adventních koncertů - Olomouc 2012 k nákupu nových lavic do jedné ze tří a několika kateder.


Nové lavice ve třídě vesnické školy v obci Beldanga


Pozdravy dětí z výuky pro dárce nových lavic


Kompletní nové vybavení třídy novými lavicemi po obdržení darů z řad členů sdružení ProArte21


Jedna ze dvou nových kateder zakoupených z výtěžku Adventních koncertů - Olomouc 2012


Děti při výuce v komplexně zrekonstruovaném vybavení školními lavicemi


Jeden z děkovných dopisů učitelů vesnické školy Beldanga za pomoc při rekonstrukcích ve své škole

zpět