Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Podpora projektu Banglakids v roce 2011

V roce 2011 využila vesnická škola v obci Beldanga výtěžek z Adventních koncertů - Olomouc 2010 k opravě střechy na školní kuchyni a vybudování nového jednoduchého sociálního zázemí - WC.


Opravená jednoduchá vesnická školní kuchyně


Opravené jednoduché sociální zařízení

zpět