Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty – Olomouc 2016

Město Olomouc

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.


PROGRAM

1. koncert
26. 11. v 19 hodin
Otevři se, mé srdce

Giovanni Gabrielli (1557–1612)
Canzon in a pro varhany

Tarquinio Merula (1595–1665)
Canzonetta spirituale sopra la nanna

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562–1676)
Unter der Linden grüne (variace pro varhany)

Philipp Friedrich Böddecker (1607–1683)
Magnificat

Johann Krieger (1651–1735)
Ciacona in g pro varhany

Giovanni Antonio Rigatti (1615–1648)
Ave Regina Caelorum

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Pastorale F dur pro varhany

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Arie Öffne dich, mein ganzes Herze
Arie Höchster, mache deine Güte

Večer adventní hudby sestavený ze skladeb pro soprán s doprovodem varhanního positivu a sólových varhanních skladeb přináší hudbu autorů italských, nizozemských a německých. Krása lidského hlasu nespočívá jen v barvě a dynamickém rozsahu. Po staletí, ovšem ve staré hudbě především, vnímáme při zpěvu také sebemenší nuance jemných rozdílů agogických a výrazových, kdy cílem je zprostředkovat posluchačům širokou škálu emocí a pocitů. Sounáležitost tónů a harmonií s textem je sice podmínkou stylové interpretace, ovšem mnohdy není přímé porozumění textu ani zdaleka nezbytnou podmínkou působení hudby samé. Ta promlouvá k posluchači skrze daleko subtilnější záchvěvy hudebního dění, spíše v rovině souznění přímo s lidským nitrem. Zdánlivě odosobněný zvuk varhanních píšťal skýtá v kombinaci s hlasem po zvukové stránce variace složitě polyfonní i subtilně prosté. Program je doplněn varhanními skladbami sólovými, a sice variačního i koncertantního typu.

Irena Troupová – zpěv
Jaroslav Tůma – varhanní positiv

Kaple Božího Těla – Jezuitský konvikt

 

2. koncert
4. 12. v 18 hodin
Večer barokní hudby a improvizací

Improvizace je oblíbená disciplína v oblasti hudby jazzové. Pro jazzmana Emila Viklického je životodárným pramenem hudební kreativity. Stejně tak se jí s velkou oblibou věnuje i hráč na klávesové nástroje Jaroslav Tůma, byť je jeho doménou hudba historická. Ovšem i dávní klávesisté velmi často improvizovali, ať již jen spatra pro svoji zábavu či potěšení posluchačů, nebo pro potřeby liturgické hudby. Dnes večer zazní řada skladeb či jejich úryvků, které byly sepsány před staletími nebo naopak nedávno – každá z nich bude podkladem pro improvizaci druhého z protagonistů. V úhelných okamžicích nastane dost pravděpodobně i jakési propojení obou, jehož přesný průběh ale do poslední chvíle nebude znám ani publiku, ani jim samým.

Emil Viklický – klavír
Jaroslav Tůma – cembalo

Arcidiecézní muzeum Olomouc – Mozarteum

 

3. koncert
11. 12. v 19 hodin
Zpívejte Cherubíni

John Playford (1623–1686/7)
Dancing Master: On the cold Ground, The Queen’s Delight

Giovanni Girolamo Kapsperger (cca 1580–1651)
Preludio Quatro, Toccata Seconda Arpeggiata, Capona

Adam Krieger (1634–1666)
Abenlied

Jacob Kremberg (1650–1718)
Ich bin verliebt in einen Traum

Bartolomeo de Selma y Salaverde (1580–1638)
Canzona Seconda

Andrea Falconieri (1585/86–1656)
La Suave Melodia

Valentin Rathgeber (1682–1750)
Von der edlen Music

Alessandro Scarlatti (1649–1725)
O cessate

Vít Zouhar (*1966)
La Dafne: Aspetta Ninfa, aspetta

Anna Mikolajková (*1987)
Hra na vodě: Kouř nad louží, Pod vodou, Prameny

Ralph Towner (*1940)
The Sacred Place

Petr Eben (1929–2007)
Písně k loutně 1, 2

Diego Ortiz (cca 1510–1570)
Recercada primera, Recercada Segunda

Giuseppe Giordani (1751–1798)
Caro mio ben

Jiří Přibyl – zpěv
Marek Kubát – theorba
Anna Mikolajková – zobcové flétny
Vojtěch Pačák j.h. – zpěv

Kaple Božího Těla – Jezuitský konvikt

 

Adra

Koncerty podporují program BanglaKids – sponzorství vzdělávání dětí v Bangladéši

Akci finančně podpořili Olomoucký kraj
a Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj     Olomouc


Mediální partner:

Algraf


Pořadatel:

ProArte21


Produkce:

Voor Kunst&Taal – Kateřina Zahradníčková


Vstupné: 100,– Kč
Předprodej vstupenek v podloubí radnice od pondělí 7. 11. 2016


Adventní koncerty – Olomouc 2016 podpořili:

Partneři 2016

 

Archiv adventních koncertů v Olomouci