Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty – Olomouc 2015

Pod záštitou
primátora města Olomouce doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
a Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Město Olomouc  Olomoucké arcibiskupství


PROGRAM

1. koncert
28. 11. v 19 hodin
A. V. Michna a hanácké tance

Anonymus (17. stol)
Šestnáct hanáckých tanců - 1. část
I. Jestli ty mě chceš
II. Navařila buchet studenou vodou
III. Naše Kačenka
IV. Kdo koho sobě zamiluje
V. Prala plínky u studýnky

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Mariánské ave - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Fantasia La, mi, re (Pocta A. V. Michnovi)

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Vánoční rosička - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Variace (Pocta A. V. Michnovi ve stylu Jana Pieterszoona Sweelincka)
Variace I - bicinium, Variace II - a trevoci, Variace III - a trevoci

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Vánoční roztomilost - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Ostinato in g (Pocta A. V. Michnovi)

Anonymus (17. stol)
Šestnáct hanáckých tanců - 2. část
VI. Z mejch vlasů panenských
VII. Poď děvečko, poď tancovat
VIII. Stála na zahrádce
IX. Kupte kolomaž
X. Šla panenka smutně
XI. Pověz, děvečko, pověz, kde na travičku půjdeš

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Vánoční noc neboli Chtíc, aby spal - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Fantasia Ut, re, mi, fa, sol, la (Pocta A. V. Michnovi ve stylu Johanna Jacoba Frobergera)

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Vánoční magnét a střelec - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Batalla - toccata (Pocta A. V. Michnovi ve stylu José Eliase)

Anonymus (17. stol)
Šestnáct hanáckých tanců - 3. část
XII. Ó seno, seno, seno zelené
XIII. V Prostějově o jarmarce
XIV. Co mně bylo milo
XV. Nebudu k vám chodívávat
XVI. Tluču, tluču, otevřete

Adam Václav Michna z Otradovic (1600-1676)
Svaté lásky labirynth - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Passacaglia in g (Pocta A. V. Michnovi ve stylu Johanna Kriegera)

Adam Václav Michna z Otradovic (1600–1676)
Mariánské larmo - hymnus

Jaroslav Tůma (1956)
Postludium in C (Pocta A. V. Michnovi ve stylu Dietricha Buxtehudeho)

Jaroslav Tůma - varhanní positiv
Ensemble Damian - Markéta Israel Večeřová, Jana Synková, Rostislav Baláž, Jiří Miroslav Procházka

 

2. koncert
6. 12. v 19.30 hodin
Advent v běhu staletí

Anonymus (okolo 1350)
Estampida

Girolamo Frescobaldi (1583–1644)
Toccata seconda z druhé knihy toccat

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Toccata d moll BWV 913

César Franck (1822-1890)
Tři části ze sbírky L´Organiste

Francois Couperin (1668–1733)
Les Baricades Mistérieuses (Tajemné barikády)
Les Bergeries (Pastýřské zpěvy)

Johannes Brahms (1833–1897)
Z jedenácti chorálních zpracování:
Schmücke dich, o liebe Seele (Zkrášli se, milá duše)
Es ist ein Ros' entsprungen (Vykvetla nám růže)

Domenico Scarlatti (1685–1757)
Sonáta a moll - L 429
Sonáta E Dur - L 375

Jaroslav Tůma - cembalo, fisharmonika
Jan Hartl - umělecký přednes, texty z moravských archivních pramenů a texty adventního času

 

3. koncert
12. 12. ve 20 hodin
Saeculum coronatum

Volná rekonstrukce kuriózního alegorického melodramu Korunované století, premiérovaného v Olomouci v roce 1724 u příležitosti výročí založení Jezuitského konviktu – "Saeculum coronatum gloriose ominosa futura secundi saeculi Idea auspice Rege saeculorum Immortali, Deo" ("Korunované století. Slavně předpovězená Idea dalšího století pod ochranou Boha, nesmrtelného krále všech pokolení") je dílem olomouckého rodáka, jezuitského dramatika Antonína Saletky (1689–1730) z roku 1724. Tento ryze olomoucký dramatický opus je velkolepá alegorická hra, složená z prologu, osmi čísel a epilogu, která byla vytvořena ke stému výročí založení olomouckého jezuitského konviktu r. 1724. Hudební materiál se nezachoval, textový ano a je velmi pozoruhodný. Hra má tři roviny – alegorickou, jubilejní (jde o to korunovat minulé, 17. století, ale to současné, tj. 18. století žárlí, a chce být také korunováno), a do třetice je tu komediální, parodická rovina – thema panto-mimicum – kdy chtějí být korunovány i komické postavy Ramogeta, Rasula a Phantastula, vydávají se za tím účelem na Olymp, do podsvětí atd.“

Jako melodrama byla zpracována druhá – jubilující rovina. Nezachovaná hudební složka je obnovena jako pasticcio z hudby olomouckých barokních skladatelů (Ph. J. Rittler, V. M. Gurecký, J. Gurecký, A. Neumann, J. Puschmann) i současných skladatelů působících v budově Jezuitského konviktu - Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci (J. Vičar, K. Raueová-Fridrichová, V. Zouhar, T. Hanzlík, M. Keprt).

Sinfonia in C (J. Puschmann)
Alas pandunt (T. Hanzlík)
Jactant navim venti (Josef Gurecký)
Qui vis digne honorari (T. Hanzlík)
Ad astra (J. Vičar)
Ni ferrum arma (V. M. Gurecký)
Non omnis, qui crescit (M. Keprt)
Amor posthac fortis nexu (V. M. Gurecký)
Quo cordis meis (V. Zouhar)
Tela, bella (V. M. Gurecký)
Dona dabo (V. Zouhar)
Sis potens (A. Neuman)
Est corpus sine oculo (V. Zouhar, T. Hanzlík)
Est honor (A. Neumann)
Est mens invida (M. Keprt)
Non fletu current genae (Ph. J. Rittler)
Olomoucensis per pulchra est via (J. Vičar)
Est ethica, magnetika (K. Raueová-Fridrichová)
Sint amici (V. M. Gurecký)
Triuni Numini (A. Neumann)

Ensemble Damian

 

Adra

Koncerty podporují program BanglaKids – sponzorství vzdělávání dětí v Bangladéši

Akci finančně podpořili Olomoucký kraj
a Statutární město Olomouc

Olomoucký kraj     Olomouc


Mediální partneři:

Kdy Kde Co

Algraf


Pořadatel:

ProArte21


Produkce:

Kateřina Zahradníčková - VOOR KUNST&TAAL


Vstupné: 100,- Kč
Předprodej vstupenek v podloubí radnice od 23. 11. 2015


Adventní koncerty – Olomouc 2015 podpořili:

Partneři 2015

 

Archiv adventních koncertů v Olomouci