Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2013
Hudba barokní Moravy 18. století

PROGRAM

1. koncert
1. 12. v 19 hodin
Hudba starých mistrů pro cembalo
Julius Zeyer: Zvěstování - výňatky z knihy Zahrada mariánská
Kaple Božího Těla, Jezuitský konvikt UCUP

Johann Jacob Froberger (1616-1667)
Toccata in d

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium a fuga C dur z prvního dílu Dobře temperovaného klavíru

Johann Pachelbel (1653-1706)
Ciaccona in F

Vincent Lübeck (1656-1740)
Toccata a fuga a moll

William Byrd (1543-1623)
Zvony

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Preludium a fuga d moll z prvního dílu Dobře temperovaného klavíru

Jaroslav Tůma (1956)
Improvizace

Georg Friedrich Händel (1685-1759)
Chaconne G dur

Jaroslav Tůma - cembalo
Josef Somr - umělecký přednes

 

2. koncert
8. 12. v 19 hodin
Jasnost nebeská
Scénické provedení českých pastorel
Kaple Pöttingea - Střední zdravotnická škola

Tomáš Norbert Koutník (1698-1775), G. B. Pergolesi?
Introductio

Anonym 1745
Cantilena bona en oct is

Tomáš Norbert Koutník (1698-1775)
Pastorella Hanatica "Počuj Ondráši"
Tempore Adventus "Ó vinšovaná hodina"
Hle přijde Pán
Offertorium pastorale "Nuž tedy pastýřové"
Tempore Adventus "Maria dej dovolení"
Salve Regina Capucinorum
Plesej Rodičko Maria

Adam Václav Michna (1600-1676)
Chtíc aby spal

Daniel Alois František Milčinský (1732-1808)
Pastorella a 3

Tomáš Norbert Koutník (1698-1775)
Cantus pastoralis "Vám ó věrní pastýři"
Jasnost nebeská
Pastorella "Hej, hej, jeden i druhej"

Ensemble Damian
Markéta Večeřová, Jana Synková, Pavel Maška, Rostislav Baláž

Svatocecilský sbor
sbormistr Jan Gottwald

Dětská opera Olomouc
umělecký vedoucí Tomáš Hanzlík

režie - Tomáš Hanzlík
umělecké nastudování - Tomáš Hanzlík & Ensemble Damian
kostýmy a scéna - Vendula Johnová

 

3. koncert
15. 12. v 19.30 hodin
Bleib bei uns Herr
Kaple Božího Těla, Jezuitský konvikt UCUP

Johann Hermann Schein (1568-1630)
Erbarm dich mein
Es ist das Heil uns kommen her
Herr, Gott, dich loben alle wir
Nun lob mein Seel den Herren
Magnificat anima mea Dominum

Heinrich Schütz (1585-1672)
Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret

Henry Purcell (1659-1695)
Sound the trumpet

kontratenor - Steve Wächter (Německo)
kontratenor - Stefan Kunath (Německo)
varhanní pozitiv - Robert Israel (USA)

zpět