Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2013
Hudba barokní Moravy 18. století

Pod záštitou primátora města Olomouce Martina Novotného
a Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Město Olomouc Olomoucké arcibiskupství

1. adventní koncert "Hudba starých mistrů pro cembalo"
1. 12. v 19 hodin
Julius Zeyer: Zvěstování - výňatky z knihy Zahrada mariánská
. Jaroslav Tůma - cembalo . Josef Somr - umělecký přednes
Kaple Božího Těla, Jezuitský konvikt UCUP

2. adventní koncert "Jasnost nebeská"
8. 12. v 19 hodin
Scénické provedení českých pastorel
. Ensemble Damian, Svatocecilský sbor, Dětská opera Olomouc
Kaple Pöttingea (Střední zdravotnická škola)

3. adventní koncert "BLEIB BEI UNS HERR"
15. 12. v 19 hodin
Steve Wächter, Stefan Kunath (Německo) - kontratenor
Robert Israel (USA) - varhanní pozitiv
Kaple Božího Těla, Jezuitský konvikt UCUP

PROGRAM

POZVÁNKA

Cyklus Adventních koncertů - Olomouc 2013 je pořádán za podpory Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje

Město Olomouc   Olomoucký kraj

Archiv adventních koncertů v Olomouci