Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2012
Hudba barokní Moravy 18. století

Pod záštitou primátora města Olomouce Martina Novotného
a Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Město Olomouc Olomoucké arcibiskupství

1. adventní koncert "Piotr Olech"
2. 12. v 19 hodin
- sólový koncert polského kontratenoristy
Díla H. Purcella, G. F. Händela, M. A. Charpentiera
Jezuitský konvikt UCUP

2. adventní koncert "Vivaldi in Moravia novissime"
9. 12. v 19 hodin
Markéta Večeřová - soprán
Steve Wächter - kontratenor (Německo)
VIVALDI ORCHESTRA PRAHA
Kaple Pöttingea

3. adventní koncert "Zavítej k nám dítě milé"
16. 12. v 19.30
AFFETTO - mužský vokálně experimentální soubor
Díla olomouckých kapelníků 17. a 18. století
Jezuitský konvikt UCUP

PROGRAM

POZVÁNKA

Cyklus Adventních koncertů - Olomouc 2012 je pořádán za podpory Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje

Město Olomouc Olomoucký kraj

Archiv adventních koncertů v Olomouci