Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2011
Hudba barokní Moravy 18. století

Pod záštitou primátora města Olomouce Martina Novotného
a Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Město Olomouc Olomoucké arcibiskupství

1. adventní koncert "Collegium Musicum"
26. 11. v 17 hodin
Hudba olomouckých kapelníků 17. a 18. století
Ve spolupráci s festivalem Baroko 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc, sál Mozarteum

2. adventní koncert "Musica Sacra"
4. 12. v 19 hodin
Hudba kůru olomoucké katedrály 17. a 18. století
Jezuitský konvikt UCUP

3. adventní koncert "Ad maiorem Dei gloriam"
18. 12. v 19 hodin
Hudba olomouckých kapelníků 17. a 18. století
Jezuitský konvikt UCUP

Účinkuje: Musica Figuralis
Řídí: Marek Čermák
Účinkuje: Societas Incognitorum
Řídí: Eduard Tomaštík

PROGRAM

POZVÁNKA

Cyklus Adventních koncertů - Olomouc 2011 je pořádán za podpory Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje

Město Olomouc Olomoucký kraj

Archiv adventních koncertů v Olomouci