Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2010
Hudba barokní Moravy 18. století

Pod záštitou primátora města Olomouce Martina Novotného
a Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Město Olomouc Olomoucké arcibiskupství

1. adventní koncert "Ad maiorem Dei gloriam"
28. 11. v 19 hodin
Monotematický koncert z díla Philippa Jakoba Rittlera (1678-1690)
Ve spolupráci s Festivalem Baroko 2010
Jezuitský konvikt UCUP

2. adventní koncert "Musica Sacra"
5. 12. v 19 hodin
Hudba kůru olomoucké katedrály 17. a 18. století
Koncert u příležitosti posvěcení zrestaurovaných varhan v klášterní kapli
Klášter Hradisko, kostel sv. Štěpána

3. adventní koncert "Collegium Musicum"
12. 12. v 19 hodin
Hudba olomouckých kapelníků 17. a 18. století
Jezuitský konvikt UCUP

Účinkuje: Societas Incognitorum
Řídí: Eduard Tomaštík

PROGRAM

POZVÁNKA

Cyklus Adventních koncertů - Olomouc 2010 je pořádán za podpory Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje

Město Olomouc Olomoucký kraj

Archiv adventních koncertů v Olomouci