Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2009
Hudba barokní Moravy 18. století
Jezuitský konvikt, Umělecké centrum UP

Pod záštitou primátora města Olomouce Martina Novotného
a Msgre. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého

Město Olomouc Olomoucké arcibiskupství

1. adventní koncert "Collegium Musicum"
29. 11. v 19 hodin
Instrumentální hudba olomouckých kapelníků
Účinkuje: Musica Figuralis
Řídí: Marek Čermák

2. adventní koncert "Musica Sacra"
6. 12. v 19 hodin
Vokální hudba kůru olomoucké katedrály 17. a 18. století
Účinkuje: Societas Incognitorum
Řídí: Eduard Tomaštík

3. adventní koncert "Ad maior Dei gloriam"
13. 12. v 19 hodin
Vokálně instrumentální hudba olomouckých kapelníků
Účinkují: Musica Figuralis, Societas Incognitorum
Řídí: Marek Čermák

PROGRAM

POZVÁNKA

Cyklus Adventních koncertů - Olomouc 2009 je pořádán za podpory Statutárního města Olomouce a Olomouckého kraje

Město Olomouc Olomoucký kraj

Archiv adventních koncertů v Olomouci