Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Adventní koncerty - Olomouc 2005
3. adventní koncert "Ad maior dei gloriam"
18. 12. 2005 - Jezuitský konvikt, Umělecké centrum UP

zpět