Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Podpora projektu BanglaKids

Občanské sdružení podporuje od roku 2010 z výtěžků vstupného z adventních koncertů v Olomouci projekt BanglaKids občanského sdružení ADRA, a to formou adresných darů vesnické škole v obci Beldanga v Bangladéši. Viz též www.banglakids.cz/cz/sekce/vyznamni-partneri-23/

Podpora v roce 2016
Podpora v roce 2015
Podpora v roce 2014
Podpora v roce 2013
Podpora v roce 2012
Podpora v roce 2011