Menu Titul Adventní koncerty ProArte21 ADRA Partneři

Podpora projektu BanglaKids

ProArte21 podporuje od roku 2010 z výtěžků vstupného z adventních koncertů v Olomouci projekt BanglaKids obecně prospěšné společnosti ADRA, a to formou adresných darů bangladéšské vesnické škole v obci Beldanga a od roku 2017 v obci Koligram. Viz též www.banglakids.cz/cz/sekce/vyznamni-partneri-23/

Podpora v roce 2020
Podpora v roce 2019
Podpora v letech 2017 a 2018
Podpora v roce 2016
Podpora v roce 2015
Podpora v roce 2014
Podpora v roce 2013
Podpora v roce 2012
Podpora v roce 2011